Jak przygotować pliki do druku

Prace do druku cyfrowego i offsetowego przyjmujemy w postaci plików PDF
i plików postscriptowych przygotowanych za pomocą odpowiednich sterowników.

Prace do druku wielkoformatowego: 
Format TIFF w przestrzeni barwnej CMYK, bez warstw, masek. Zalecane jest zapisywanie plików w skali 1:1 Najlepiej podać rozmiar pliku w nazwie w cm,
ponieważ niektóre formaty plików nieprawidłowo zapisują nadane wymiary.Rozdzielczość pliku od 300 – 90 dpi w zależności od wymiaru dokumentu.

Czarny kolor
Aby uzyskać głęboki czarny kolor należy zbudować go z następujących składowych:
C 35%, M 35%, Y 05%, K 100%

64671decdd196106aPrace można również dostarczać w innych formatach, jednakże w tym wypadku
należy się liczyć z koniecznością przygotowania pracy do druku i związanymi
z tym kosztami. Akceptowane przez nas formaty to:
•    bitmapy w formacie *.jpg,
•    bitmapy w formacie *.tiff,
•    bitmapy w formacie *.psd
(warunkiem koniecznym jest wcześniejsza zamiana wszystkich czcionek na krzywe!)
•    pliki postscriptowe *.eps
(warunkiem koniecznym jest wcześniejsza zamiana wszystkich czcionek na krzywe!)
•    pliki CorelDraw – wersja do X4
(warunkiem koniecznym jest wcześniejsza zamiana wszystkich czcionek na krzywe!)
UWAGA! Wszystkie prace wymagające późniejszego obcięcia (do spadu) powinny być przygotowane na formacie netto z 3 mm spadem, bez zaznaczonych linii cięcia.

Przygotowanie plików z Worda, Excela i OpenOffice`a:
Teoretycznie możliwy jest również wydruk z edytorów tekstów i arkuszy kalkulacyjnych. W tym wypadku warunkiem koniecznym jest użycie w publikacji jedynie czcionek standardowo dostarczanych z systemem Windows XP. Jednakże w większości wypadków druk z takiego pliku wiąże się z koniecznością przeformatowania czy przeskładania tekstu.293d213b64e88cf7e

Pliki takie proponujemy przygotować w następujący sposób:
Pobrać i zainstalować sterownik drukarki umożliwiający druk do PDF-a, PDFCreatora. Wydrukować dokument bezpośrednio z edytora czy arkusza kalkulacyjnego do pliku PDF przy pomocy sterownika PDFCreator, zaznaczając opcję zamiany czcionek na krzywe. Sprawdzić tak przygotowany plik w Acrobacie.

Personalizacja wydruków:
W wypadku prac wymagających personalizacji wydruków prosimy o dostarczenie plików otwartych wraz z listą zmiennych tekstowych przygotowanych w arkuszu kalkulacyjnym bądź w pliku *.txt.
W wypadku problemów z przygotowaniem pracy prosimy o kontakt telefoniczny 018 547-45-71 lub 0693-130-181.